Termeni si Conditii

1. ACCEPTARE

Prin utilizarea și / sau vizitarea site-ului web XXX1.link (în mod colectiv, incluzând, dar nelimitându-se la tot conținutul, încărcările și trimiterile utilizatorilor disponibile prin XXX1.link, „XXX1.link”, site-ul web), sunteți de acord cu termenii și condițiile conținute în acesta și termenii și condițiile politicii de confidențialitate XXX1.link au inclus-o în prezentul document și toate modificările și modificările viitoare (denumite în mod colectiv „Acordul”). Prin introducere, sunteți de acord să fiți legat de acești termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord să fiți legați de termenii și condițiile conținute aici, atunci nu utilizați XXX1.link.

Termenii și condițiile prezentului acord pot fi modificate de XXX1.link în orice moment, la propria sa discreție și sunteți de acord să fiți obligat de toate modificările și/sau revizuirile. Dacă nu acceptați să fiți legat de orice modificări și/sau revizuiri ale acestui acord, nu utilizați XXX1.link.

Termenii și condițiile conținute în acest document se aplică tuturor utilizatorilor XXX1.link, indiferent dacă este „vizitator” sau „membru” și sunteți autorizat să utilizați XXX1.link numai dacă sunteți de acord să respectați toate legile aplicabile și să fiți obligat legal de acești termeni și condițiile prezentului acord.

2. DESCRIERE

Site-ul XXX1.link permite încărcarea, partajarea și vizualizarea generală a diferitelor tipuri de conținut, permițând utilizatorilor înregistrați și neînregistrați să partajeze și să vizualizeze imagini vizuale ale conținutului pentru adulți, inclusiv imagini cu caracter sexual explicit. În plus, XXX1.link conține conținut video, informații și alte materiale postate / încărcate de utilizatori. XXX1.link le permite utilizatorilor să vizualizeze conținutul și site-ul web prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentului acord.

Site-ul XXX1.link poate conține, de asemenea, anumite link-uri către site-uri web ale unor terțe părți care nu sunt în niciun fel deținute sau controlate de XXX1.link. XXX1.link nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate, practicile oricărui site web al tuturor terților. XXX1.link nu poate cenzura sau edita conținutul site-urilor terțe. Recunoașteți că XXX1.link nu va fi răspunzător pentru nicio răspundere care decurge din utilizarea de către dvs. a unui site web terță parte.

XXX1.link este pentru uz personal și nu va fi utilizat pentru niciun efort comercial, cu excepția celor special aprobate sau aprobate de XXX1.link. Orice utilizare ilegală și/sau neautorizată a XXX1.link este interzisă, inclusiv, dar nu limitat la colectarea numelor de utilizator și a adreselor de e-mail pentru trimiterea de e-mailuri nesolicitate sau încadrarea neautorizată sau legarea către site-ul XXX1.link este interzisă.
3. ACCES

Pentru a utiliza acest site web, afirmați că aveți cel puțin optsprezece (18) ani și/sau peste vârsta majoratului în jurisdicția în care vă aflați și de pe care accesați site-ul web unde vârsta majoratului este mai mare de optsprezece ani (18) ani. Dacă aveți sub 18 ani și/sau sub vârsta majoratului în jurisdicția în care vă aflați și din care accesați site-ul web, atunci nu vi se permite să utilizați site-ul web.

4. CONDUITĂ

Recunoașteți și sunteți de acord că veți fi responsabil pentru trimiterile propriilor dvs. încărcării, publicări, transmiteri sau altor puneri la dispoziție pe XXX1.link. Sunteți de acord să nu publicați, să încărcați, să transmiteți sau să puneți la dispoziție în niciun fel (și nici alții care vă folosesc contul) conținutul XXX1.link care este ilegal, ilegal, hărțuitor, dăunător, amenințător, tortuos, abuziv, defăimător, obscen , calomnios, invaziv al vieții private, inclusiv, dar fără a se limita la informații personale, ură, rasism. De asemenea, sunteți de acord că nu trebuie să postați, să încărcați, să publicați, să transmiteți sau să puneți la dispoziție în niciun fel pe XXX1.link care conține viruși sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a distruge, întrerupe, limita funcționalitatea sau monitoriza. Sunteți de acord că nu trebuie (nici alte persoane care vă utilizează contul) să postați, să încărcați, să publicați, să transmiteți sau să puneți la dispoziție în niciun fel conținutul XXX1.link care încalcă intenționat sau neintenționat orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă sau orice reglementări sau legi cu forța legii în care locuiți și în alte părți, inclusiv, dar fără a se limita la, orice legi sau reglementări referitoare la valori mobiliare, confidențialitate și controlul exporturilor; participați, promovați, sunteți de acord să nu publicați, să încărcați, să publicați, să transmiteți sau să puneți la dispoziție în niciun fel conținutul XXX1.link care să prezinte activități ilegale (să promoveze sau să prezinte vătămări fizice sau vătămări împotriva vreunui grup) sau individual, sau promovează sau descrie orice act de cruzime față de animale; Sunteți de acord să nu utilizați XXX1.link în niciun fel care să expună XXX1.link la răspundere penală sau civilă.

Sunteți de acord că XXX1.link va avea dreptul să stabilească, la discreția sa unică și nelimitată, ce măsuri vor fi întreprinse în cazul unei încălcări descoperite sau raportate a termenilor și condițiilor conținute aici.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul conținut pe XXX1.link, cu excepția trimiterilor utilizatorilor, inclusiv, dar fără a se limita la text, software, scripturi, grafică, muzică, videoclipuri, fotografii, sunete, caracteristici interactive și mărci comerciale, mărci de servicii și sigle conținute în acesta, sunt preluate de pe site-uri ca xvideos, redtube, youporn, sub rezerva drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legile și convențiile internaționale din Statele Unite, Canada și străine. Conținutul de pe site-ul web vă este furnizat CA ESTE numai pentru informarea și utilizarea dvs. personală și nu poate fi utilizat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau exploatat în orice alt scop, fără acordul prealabil consimțământul scris al proprietarilor respectivi. XXX1.link își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres pe site-ul web și conținutul. Sunteți de acord să nu vă angajați în utilizarea, copierea sau distribuirea oricărui conținut, altul decât este permis în mod expres aici, inclusiv orice utilizare, copiere și/sau distribuire a trimiterilor de utilizator ale unor terți obținute prin intermediul site-ului web în scopuri comerciale. Dacă descărcați sau tipăriți o copie a Conținutului pentru uz personal, trebuie să păstrați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate conținute în acesta. Sunteți de acord să nu dezactivați, să ocoliți sau să interferați cu alte caracteristici legate de securitate ale XXX1.link sau cu caracteristici care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut sau impun limitări privind utilizarea site-ului web XXX1.link sau a aonținutului din acesta.

6. TRIMITERILE UTILIZATORULUI

XXX1.link permite trimiterea de videoclipuri și alte comunicări și găzduirea, partajarea și publicarea acestor trimiteri ale utilizatorilor. Înțelegeți că, indiferent dacă aceste trimiteri ale utilizatorilor sunt publicate și / sau încărcate, XXX1.link nu garantează confidențialitatea cu privire la orice trimiteri.

XXX1.link vă permite să vă conectați la materiale de pe site numai în scopuri personale, necomerciale. Mai mult, XXX1.link oferă o caracteristică „Player încorporabil”, pe care o puteți încorpora în propriile site-uri personale, necomerciale, pentru a fi utilizate în accesarea materialelor de pe site, cu condiția să includeți un link proeminent înapoi la site-ul web XXX1.link pe paginile care conțin Playerul încorporabil.

Veți fi singurul responsabil pentru toate trimiterile dvs. de utilizator și consecințele postării, încărcării și publicării acestora. Mai mult, afirmați, declarați și/sau garantați că dețineți sau păstrați licențele, drepturile, consimțământurile și permisiunile necesare pentru a utiliza și autoriza XXX1.link să utilizeze toate mărcile comerciale, drepturile de autor, secretele comerciale, brevetele sau altele drepturi de proprietate asupra și asupra oricăror și tuturor trimiterilor utilizatorilor pentru a permite includerea și utilizarea trimiterilor utilizatorilor în modul prevăzut de site-ul web și de acești termeni și condiții; și nu veți posta, sau nu veți permite altcuiva să posteze, niciun material care descrie orice persoană sub vârsta de 18 ani și ați inspectat și păstrați documentația scrisă suficientă pentru a confirma că toți încărcările depuse de dvs. sunt, de fapt, peste vârsta de 18 ani. Aveți consimțământul, eliberarea și/sau permisiunea scrisă a fiecărei persoane identificabile din Trimiterea Utilizatorului pentru a utiliza numele sau asemănarea fiecărei astfel de persoane identificabile pentru a permite includerea și utilizarea Trimiterilor utilizatorilor în modul prevăzut de pe site și de acești Termeni și condiții. Pentru claritate, vă păstrați toate drepturile de proprietate în Trimiterile dvs. de utilizator. De asemenea, acordați fiecărui utilizator al site-ului XXX1.link o licență neexclusivă pentru a accesa trimiterile dvs. de utilizator prin intermediul site-ului web și pentru a utiliza, reproduce, distribui, pregăti lucrări derivate ale, afișa și efectua astfel de trimiteri de utilizator, permise prin funcționalitate a site-ului web și în conformitate cu acești Termeni și condiții. Licența anterioară acordată de dvs. se încheie odată cu eliminarea sau ștergerea unei trimiteri de utilizator de pe site-ul XXX1.link.

La trimiterea materialului (video sau altă comunicare), sunteți de acord să nu:

-trimiteți materiale care sunt protejate prin drepturi de autor, protejate prin secret comercial sau altfel supuse drepturilor de proprietate ale terților, inclusiv drepturile de confidențialitate și publicitate, cu excepția cazului în care sunteți proprietarul acestor drepturi sau dacă aveți permisiunea proprietarului lor legitim de a posta materialul și de a acorda XXX1.link toate drepturile de licență acordate aici;
-publicați falsuri sau denaturări care ar putea deteriora XXX1.link sau orice terță parte;
-publicați materiale obscene, ilegale, defăimătoare, calomnioase, hărțuitoare, urâtoare, rasiste sau etnice ofensatoare sau să încurajeze comportamentul care ar fi considerat o infracțiune, ar da naștere la răspundere civilă, încalca orice lege sau este altfel inadecvat;
-postați reclame sau solicitări de afaceri;

XXX1.link nu aprobă nicio trimitere a utilizatorului sau vreo opinie, recomandare sau sfat exprimată în aceasta și XXX1.link își declină în mod expres orice responsabilitate în legătură cu trimiterile utilizatorilor. XXX1.link nu permite activitățile care încalcă drepturile de autor și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală de pe site-ul său web, iar XXX1.link va elimina toate conținuturile și trimiterile utilizatorilor dacă este notificat în mod corespunzător că respectivul conținut sau trimiterea utilizatorului încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. XXX1.link își rezervă dreptul de a elimina Conținutul și Trimiterile utilizatorilor fără notificare prealabilă sau întârziere. XXX1.link va înceta, de asemenea, accesul unui Utilizator la site-ul său web, în ​​cazul în care se consideră că este un contravenient. În timp ce conținutul pornografic și pentru adulți sunt acceptate, XXX1.link își rezervă dreptul de a decide, la discreția sa unică și fără restricții, dacă Conținutul sau Trimiterea unui utilizator este adecvat și respectă acești Termeni și condiții pentru alte încălcări decât încălcarea drepturilor de autor și încălcarea proprietății intelectuale legea, cum ar fi, dar fără a se limita la, materialul obscen sau defăimător sau lungimea excesivă. XXX1.link poate elimina astfel de trimiteri ale utilizatorilor și/sau poate întrerupe accesul unui utilizator pentru încărcarea unui astfel de material, încălcând acești Termeni și condiții, în orice moment, fără o notificare prealabilă și la propria sa discreție.

Înțelegeți și recunoașteți că, atunci când utilizați XXX1.link, veți fi expus la Trimiterile utilizatorilor dintr-o varietate de surse și că XXX1.link nu este responsabil pentru acuratețea, utilitatea, siguranța sau drepturile de proprietate intelectuală sau referitoare la un astfel de utilizator. Înțelegeți și recunoașteți în plus că ați putea fi expus la Trimiterile utilizatorilor care sunt inexacte, jignitoare, indecente sau inacceptabile și sunteți de acord să renunțați și, prin prezenta, renunțați la orice drepturi sau remedii legale sau echitabile pe care le aveți sau le puteți avea împotriva XXX1.link cu respectarea acestora și sunt de acord să despăgubească și să-i păstreze pe XXX1.link, Proprietarii, afiliații, operatorii și / sau licențiatorii săi, inofensivi în măsura maximă permisă de lege cu privire la toate aspectele legate de utilizarea site-ului dvs. web.

Sunteți de acord că XXX1.link poate, la propria sa discreție, să aibă dreptul de a refuza publicarea, eliminarea sau blocarea accesului la orice trimitere de utilizator disponibilă prin intermediul site-ului web sau a altor rețele sau servicii XXX1.link în orice moment, din orice motiv, sau fără niciun motiv, cu sau fără notificare.

XXX1.link oferă site-ului său web ca serviciu utilizatorilor săi. Cu toate acestea, XXX1.link nu își asumă nicio responsabilitate pentru monitorizarea Serviciilor XXX1.link pentru conținut sau comportament inadecvat. Dacă în orice moment XXX1.link alege, la propria sa discreție, să monitorizeze Serviciile XXX1.link, totuși, XXX1.link nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținut, nici o obligație de modificare sau eliminare a conținutului neadecvat și nici o responsabilitate pentru conduită a utilizatorului care trimite un astfel de conținut. XXX1.link poate revizui și șterge orice Trimiteri ale Utilizatorilor care, după propria sa judecată, încalcă prezentul Acord sau pot fi altfel jignitoare sau ilegale, sau încalcă drepturile, dăunează sau amenință siguranța oricărui Utilizator sau persoană care nu este asociat cu Site-ul Web ( colectiv „Trimiteri de utilizatori inadecvate”). Sunteți singurul responsabil pentru Trimiterile utilizatorilor pe care le faceți vizibile pe site-ul web sau către orice site web terță parte prin intermediul unui player încorporat furnizat de site-ul web sau orice alt material sau informații pe care le transmiteți sau le partajați cu alți utilizatori sau terțe părți fără legătură prin intermediul site-ul.

Înțelegeți în continuare, recunoașteți, sunteți de acord și autorizați în mod specific XXX1.link să utilizeze, să posteze, să publice sau să încarce orice Trimiteri ale utilizatorilor pe orice alt site web deținut sau controlat de XXX1.link sau pe orice site web cu care XXX1.link are un acord cu în ceea ce privește conținutul Trimiterilor utilizatorilor sau videoclipul încărcat de sponsor. În plus, trimiterea utilizatorului este considerată a include orice videoclipuri sponsorizate sau încărcate în alt mod. XXX1.link își rezervă dreptul de a stabili, la discreția sa, pe ce bază ar putea fi trimise un utilizator sau un videoclip încărcat cu alte site-uri web (evaluare, număr de vizualizări, recenzii ale utilizatorilor etc.).

7. POLITICA DE ÎNCETARE A CONTULUI

Accesul unui utilizator la XXX1.link va fi reziliat dacă, în condiții adecvate, utilizatorul este hotărât să încalce în mod repetat. XXX1.link își rezervă dreptul de a decide dacă Conținutul sau dacă Trimiterea unui Utilizator este adecvat și respectă acești Termeni și Condiții în ceea ce privește alte încălcări decât încălcarea drepturilor de autor sau legislația privind confidențialitatea, cum ar fi, dar fără a se limita la, infracțiuni de ură, pornografie, obscene sau material defăimător sau lungime excesivă. XXX1.link poate elimina astfel de trimiteri ale utilizatorilor și/sau poate anula accesul unui utilizator pentru încărcarea unui astfel de material, încălcând acești termeni și condiții, în orice moment, fără o notificare prealabilă și la propria sa discreție.

8. POLITICĂ

XXX1.link respectă o politică ZERO TOLERANTA referitoare la orice conținut ilegal. Pornografia infantilă, bestialitatea, violul, tortura, snuff-ul, moartea și/sau orice alt tip de material obscen și/sau ilegal nu vor fi tolerate de XXX1.link. XXX1.link nu va tolera pornografia infantilă și va coopera cu toate agențiile guvernamentale care caută pe cei care produc pornografie infantilă!

9. TAXE

Recunoașteți că XXX1.link își rezervă dreptul de a percepe taxele pentru serviciile XXX1.link și de a-și schimba tarifele din când în când, la alegerea sa. Mai mult, în cazul în care XXX1.link vă reziliază drepturile de utilizare a site-ului web din cauza încălcării prezentului acord, nu veți avea dreptul la rambursarea oricărei părți neutilizate a taxelor de abonament.

10. GARANȚII

Declarați și garantați că toate informațiile furnizate de dvs. către XXX1.link pentru a participa la site-ul web XXX1.link sunt corecte și actuale și aveți toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a intra în acest Acord și pentru a efectua actele necesare dintre voi de mai jos.

Ca condiție pentru utilizarea XXX1.link, trebuie să fiți de acord cu termenii politicii de confidențialitate XXX1.link și cu modificările sale. Recunoașteți și sunteți de acord că prelucrarea tehnică și transmiterea site-ului web, inclusiv trimiterile dvs. de utilizator, pot implica transmisiuni prin diferite rețele; și modificări pentru a se conforma și a se adapta la cerințele tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor de conectare. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că alte date colectate și întreținute de XXX1.link cu privire la utilizatorii săi pot fi divulgate în conformitate cu Politica de confidențialitate XXX1.link.

11. DECLARAȚIE DE GARANȚIE

ACCEPȚI CĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI XXX1.link VA FI LA SINGURUL DVS. RISC. PÂNĂ ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE, XXX1.link, OFICIALII SĂI, DIRECTORII, ANGAJAȚII ȘI AGENTI NEGAZĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN CONEXIUNE CU SITE-UL ȘI UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ. XXX1.link NU OFERA GARANȚII SAU REPREZENTĂRI PRIVIND EXACTITATEA SAU COMPETENȚIA CONȚINUTULUI ACEST SITE SAU CONȚINUTUL ORICĂROR SITURI LEGATE DE ACEST SITE ȘI NU ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATEA SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE ERORI, ORIENTĂRI ÎN DOMENIU, INCORPURĂȚI, ÎN DOMENIU DE CONTACȚIE, ÎN DOMENIU DE CONTACȚIE DE ORICE NATURĂ, REZULTAT DE LA ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-UL NOSTRU, ORICE ACCES NEAUTORIZAT LA/SAU UTILIZAREA SERVIZORILOR ȘI/SAU ORICE ȘI TOATE INFORMAȚIILE PERSONALE ȘI/SAU INFORMAȚIILE FINANCIARE PĂSTRATE, ORICE INTERRUPȚIE SAU ÎNCETAREA TRANSMISIEI DE PE SITE-UL NOSTRU, ORICE BUGURI, VIRUSI, CAI TROJANI SAU ASEMENATORI CARE POATE FI TRANSMISI SAU PRIN SITE-UL NOSTRU DE ORICE TERȚ, ȘI/ORICE ERORI ȘI OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DETERIORARE A UNOR TIPURI INCURSATE REZULTATUL UTILIZĂRII ORICĂRUL CONȚINUT PUBLICAT, EMAILIZAT, TRANSMIS, SAU DISPONIBIL ÎN ALTĂ MODALITATE PRIN SITE-UL WEB XXX1.link. XXX1.link NU GARANTEAZA, NU APROBĂ, GARANȚIA ȘI NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PUBLICAT SAU OFERIT DE O TERȚĂ PRIN WEBSITE-UL XXX1.link SAU ORICE SITE WEB HIPERLIGAT SAU FUNCȚIONAT ÎN ORICE BANNER SAU ALȚI PUBLICITĂȚI. NU FIȚI PĂRȚI ȘI NICIODATĂ NU FIȚI RESPONSABILI PENTRU MONITORIZAREA ORICĂROR TRANZACȚIE ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI FURNIZORI TERȚI DE PRODUSE SAU SERVICII. LA FEL CA ÎN CAZUL ACHIZIȚIONĂRII UNUI PRODUS SAU A UNUI SERVICIU PRIN ORICE MIJLOC SAU ÎN ORICE MEDIU, AR TREBUI SĂ UTILIZAȚI CEA MAI BUNĂ JUDECATĂ ȘI EXERCIȚII DE PRECAUȚIE ACOLO UNDE ESTE ADECVAT. LIMITAREA DE RESPONSABILITATE ANTERIORĂ SE APLICĂ ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE ÎN JURISDICȚIA APLICABILĂ. RECUNOAȘTEȚI SPECIFIC CĂ XXX1.link NU VA FI PUS LA RĂSPUNDERE PENTRU TRIMITERILE UTILIZATORULUI SAU CONDUITA DEFAMATORIE, OFENSIVĂ SAU ILEGALĂ A ORICĂREI TREI PERSOANE ȘI CĂ RISCUL DE VĂMĂTURI SAU DAUNE DE LA REZERVĂRILE PRECEDENTE CU VOI.

12. LIMITARE A RĂSPUNDERII

ÎN NICIUN CAZ NU VA FI XXX1.link, OFICIALII, DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENTI SĂI SĂ FIE RESPONSABIL FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU CONSECUȚIONALE, REZULTATE DE ORICE ERORI, SAU INACCES VĂTĂMARI PERSONALE SAU DAUNE LA PROPRIETATE, DE ORICE NATURĂ, REZULTATE DE LA ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI WEB, ORICE ACCES NEAUTORIZAT LA, SAU UTILIZAREA SERVIZORILOR NOI SECURI ȘI/SAU ORICE ȘI TOATE INFORMAȚIILE PERSONALE ȘI/SAU INFORMAȚII FINANCIARE PĂSTRATE ÎN ACESTE, SAU ÎNCETAREA TRANSMISIEI PENTRU SAU DE LA SITE-UL NOSTRU, ORICE BUGURI, VIRUSI, CAI TROJANI SAU SIMILAȚI, CARE POATE FI TRANSMISI SAU PRIN PAGINA WEB DE TERȚI ȘI/SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DETERIORAREA ORICĂRĂ TIP A REZULTAT DUPĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A CONȚINUTULUI PUBLICAT, EMAILIZAT, TRANSMIS, SAU DISPONIBIL ÎN ALTĂ MODALITATE PENTRU SITE-UL WEB XXX1.link, FIE PE BAZĂ DE GARANȚIE, CONTRACT, SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ. LIMITAREA DE RESPONSABILITATE ANTERIORĂ SE APLICĂ ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE ÎN JURISDICȚIA APLICABILĂ. RECUNOAȘTEȚI SPECIFIC CĂ XXX1.link NU VA FI TRAS LA RĂSPUNDERE PENTRU TRIMITERILE UTILIZATORULUI SAU CONDUITA DEFAMATORIE, OFENSIVĂ SAU ILEGALĂ A ORICĂREI TERȚI ȘI CĂ RISCUL DE VĂTĂMĂRI SAU DAUNE DE LA REZERVĂRILE PRECEDENTE CU VOI.

13. DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să mențineți inofensiv XXX1.link, directorii, angajații și agenții săi, de la și împotriva oricăror cereri, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii și cheltuieli (inclusiv dar fără a se limita la onorariile avocaților) care decurg din:

-utilizarea și accesul dvs. la site-ul XXX1.link;
-încălcarea oricărui termen al acestor Termeni și Condiții;
-încălcarea oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv fără limitare orice drept de autor, de proprietate sau de confidențialitate; sau
-orice pretenție conform căreia unul dintre Trimiterile dvs. de utilizator a cauzat daune unei terțe părți.

Această obligație de apărare și despăgubire va supraviețui acestor Termeni și condiții și utilizarea de către dvs. a XXX1.link Website.

Afirmați că aveți vârsta mai mare de 18 ani sau un minor emancipat sau că aveți consimțământul legal al părinților sau tutorelui și că sunteți pe deplin capabil și competent să încheiați termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, reprezentările și garanțiile stabilite în acești Termeni și condiții și să respectați acești Termeni și Condiții conținute aici.

14. MISIUNE

Este posibil ca Termenii și condițiile conținute aici și orice drepturi și licențe acordate în conformitate cu prezentul document să nu fie transferat sau atribuit de dvs., dar poate fi atribuit de XXX1.link fără restricții.

În cazul în care orice termen, clauză sau dispoziție a acordului este considerată invalidă sau inexecutabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, această invaliditate nu va afecta valabilitatea sau funcționarea vreunui termen, clauză sau dispoziție, iar acest termen, clauză sau dispoziție invalidă va fi considerat să fie separat de prezentul acord.